رئیسی: هرگونه تحرک گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب غیرقابل تحمل است
تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور با تشکر صمیمانه از دولت و ملت عراق بابت برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی و میزبانی کریمانه از زائران ایرانی، هرگونه تحرک گروهک‌های تروریستی و تجزیه‌طلب را به‌عنوان اقدامی ضدامنیت منطقه، غیرقابل تحمل دانست و بر تقویت همکاری‌ها دراین زمینه تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224091/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی