رئیسی: همکاری‌های ایران و برزیل گسترش یابد/ داسیلوا: تحریم نوعی سلاح جنایی علیه ملت‌هاست


تهران- ایرنا- آیت‌الله رئیسی در دیدار با «لولا داسیلوا» تاکید کرد که همکاری‌های ایران و برزیل می‌تواند بیش از پیش گسترش یابد. رئیس جمهور برزیل نیز تحریم را نوعی سلاح جنایی علیه ملت‌هاست دانست که مردم آن کشور را هدف قرار می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85209468/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی