رئیسی وارد نیویورک شد؛ تبیین حقایق و تقویت روابط در دستور کار


نیویورک – ایرنا – سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای حضور در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد لحظاتی پیش در صدر یک هیات عالیرتبه سیاسی وارد فرودگاه جان اف کندی نیویورک شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231512/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی