رئیسی: گره‌های ذهنی باید با تبیین درست گشوده شود


بیرجند – ایرنا – رئیس جمهور تاکید کرد: گره‌های ذهنی امروز باید با تبیین درست گشوده شود به نحوی که اقشار مختلف جامعه با دل امیدوار، محکم و استوار در مسیر ترسیم شده حرکت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222005/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B4%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی