رئیسی ۱۶ آذر با دانشجویان دیدار می‌کند


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور همزمان با روز دانشجو در یکی از دانشگاه‌ها با دانشجویان دیدار می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960128/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DB%B1%DB%B6-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی