رئیس جمهور:سفر به چین بسیار پرثمر و موفق بود


تهران – ایرنا – رئیس جمهور سفر به چین را بسیار پرثمر و موفق ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم در عرصه های مختلف شاهد رشد همکاری ها باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032054/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی