رئیس جمهور: آمار بیکاری در کشور به ۸.۲ درصد کاهش یافت


بوشهر- ایرنا- رئیس جمهور گفت:با فراهم شدن زمینه رونق تولید در کشور آمار بیکاری از ۸.۹درصد در پاییز سال قبل به ۸.۲ درصد در پاییز امسال کاهش یافته که این آمار قابل توجه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046453/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B8-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی