رئیس جمهور: اراده دولت اعمال سیاست‌های حمایتی برای استحکام و ترفیع خانواده است


تهران – ایرنا – رئیس جمهور اراده دولت را اعمال سیاست‌های حمایتی برای استحکام و ترفیع خانواده عنوان کرد و گفت: سند تحول دولت به افزایش نقش خانواده، نگاه تحولی در قوانین، حمایت از کودکان و زنان در برابر آسیب‌های اجتماعی به صورت مستمر تاکید دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169715/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی