رئیس جمهور:‌ ارتباط دائمی کشورهای مستقل عاملی برای مصونیت در مقابل نظام سلطه است


تهران – ایرنا – رئیس جمهور ارتباط دائمی کشورهای مستقل با یکدیگر را عاملی برای مصونیت در مقابل نظام سلط دانست و گفت: نظم کنونی جهان در حال تغییر است و شاخص‌ها نشان می‌دهد که قدرت سلطه‌گران و آمریکا رو به افول بوده و اراده ملت‌ها در آمریکای لاتین و غرب آسیا در حال برآمدن است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140942/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی