رئیس جمهور از کمربندی جنوبی شهرستان بهارستان بازدید کرد


بهارستان – ایرنا – رئیس جمهور در ادامه سفر به شهرستان بهارستان از طرح نیمه کاره و راکد کمربندی جنوبی این شهرستان بازدید کرد و در جریان مراحل ساخت و آخرین وضعیت این طرح قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989692/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی