رئیس جمهور: اغتشاش مورد قبول هیچ شهروندی نیست


تهران- ایرنا- رییس جمهور در جمع سران طوایف سیستانی و بلوچ گفت: اغتشاش مورد قبول هیچ شهروندی نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115256/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی