رئیس جمهور: بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن تبعیض‌آمیز عمل نکنند


تهران- ایرنا- رئیس جمهور با انتقاد از تبعیض در تسهیلات‌دهی برخی بانک‌ها تأکید کرد: سازمان‌ها و نهادها موظفند بدون هرگونه اعمال تبعیض میان مردم، امکانات خود را در راستای نفع عمومی بکار گیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111143/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی