رئیس جمهور تاجیکستان عید فطر را به آیت‌الله رئیسی تبریک گفت


تهران – ایرنا – امامعلی رحمان با ارسال پیامی به رئیس جمهور کشورمان، عید سعید فطر را به ایشان و مردم ایران تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089511/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی