رئیس جمهور: تحمل سختی‌ها ظرفیت می‌خواهد


تهران – ایرنا – رئیس جمهور از پرستاران به عنوان فرشتگان خدمت به مردم یاد کرد و گفت: صبر و مقاومت و تحمل سختی ها ظرفیت می خواهد و حتی علم باید با حلم همراه باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957542/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی