رئیس جمهور: حق عقب‌گرد نداریم/ با مشارکت مردم، نرخ تورم و ارز کاهش پیدا می‌کند


تهران – ایرنا – رئیس‌جمهور با بیان اینکه دشمن امروز با ملتی مواجه است که قصد پیشرفت دارد، گفت: ملت ما به رهبریِ امام خامنه‌ای تصمیم گرفته که پیشرفت کند؛ ما حق عقب‌گرد نداریم و رمز پیروزی ما در مقاومت و ایستادگی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981579/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی