رئیس جمهور خط تبادل برق از چابهار به پاکستان را افتتاح کرد


چابهار – ایرنا – سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور در ادامه سفر به جنوب سیستان و بلوچستان خط تبادل برق از چابهار به پاکستان را با حضور نخست وزیر این کشور افتتاح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113425/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی