رئیس جمهور: دانشمندان علاوه بر تلاش‌های علمی برای رفع مشکلات کشور راهکار ارائه کنند


تهران- ایرنا- رئیس جمهور ارائه راهکار برای حل مسائل و مشکلات کشور را از ویژگی‌های علوم کاربردی دانست و از دانشمندان و پژوهشگران خواست علاوه بر تلاش برای پیشرفت علمی و فتح مرزهای دانش، با شناخت مسائل کشور، راهکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات، ارائه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85068656/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی