رئیس جمهور درگذشت همسر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی را تسلیت گفت


بیرجند – ایرنا – رئیس جمهور با حضور در منزل نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند، درگذشت همسر وی را مجددا تسلیت گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222023/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی