رئیس جمهور در مراسم عزاداری روز تاسوعای مسجد ارگ تهران حاضر شد + فیلم


تهران – ایرنا – رئیس جمهور با حضور در مسجد ارگ تهران در مراسم عزاداری تاسوعا با حضور گسترده مردم شرکت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182404/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی