رئیس جمهور در پیامی درگذشت حاج احمد کریمی اصفهانی را تسلیت گفت


تهران- ایرنا- رئیس جمهور در پیامی درگذشت حاج احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل فقید جامعه اسلامی اصناف و بازار را به خانواده معزز، یاران و دوستداران آن مرحوم تسلیت گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85301074/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی