رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر حجت‌الاسلام رحیمیان را تسلیت گفت


تهران- ایرنا- رئیس جمهور در پیامی درگذشت پدر حجت‌الاسلام محمدحسن رحیمیان، تولیت مسجد مقدس جمکران را به وی، خانواده، شاگردان و ارادتمندان آن مرحوم تسلیت گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183591/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی