رئیس جمهور: دولت اجازه نمی دهد حقوق کارگران و بازنشستگان تضییع شود


یاسوج- ایرنا- رئیس جمهور گفت: دولت به هیچ وجه اجازه نخواهد داد حقوق کارگران و بازنشستگان ضایع شود و این مهم جزو اولویت هاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173111/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%DB%8C%DB%8C%D8%B9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی