رئیس جمهور روز پنجشنبه با شهروندان رباط‌کریم دیدار می‌کند


رباط کریم – ایرنا – فرماندار شهرستان رباط‌کریم گفت: آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز پنجشنبه جهت دیدار با مردم به شهرستان رباط‌کریم سفر می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964351/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی