رئیس جمهور: علما نقش موثری در پیشبرد اصلاح اجتماعی دارند


بیرجند – ایرنا – رئیس جمهور گفت: علما نقش موثری در پیشبرد اصلاح اجتماعی و ایجاد تحول در بستر هیئات و مساجد دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222121/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی