رئیس جمهور: فردوسی جان‌مایه و عصاره فرهنگ و تمدن ایران است


مشهد – ایرنا – رئیس جمهور در پیامی به مناسبت گرامیداشت مقام فردوسی، این شاعر پارسی‌گو را نماد خردورزی این سرزمین و جان‌مایه و عصاره فرهنگ و تمدن ایران دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111421/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی