رئیس جمهور قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور را تبریک گفت


تهران – ایرنا – رئیس جمهور در پیامی ضمن تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور در رقابت‌های جهانی ترکیه، از کشتی‌گیران باغیرت، مربیان و همه دست‌اندرکاران این تیم سپاسگزاری و برای همه آنان آرزوی توفیقات روزافزون کرد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85187957/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی