رئیس جمهور مدارس جدید شهرستان بهارستان را افتتاح کرد


بهارستان – ایرنا – ۱۰ مدرسه نوساز با ۱۵۰ کلاس درس صبح امروز/شنبه/ مصادف با نخستین روز از مهرماه با حضور رئیس جمهور در شهرستان بهارستان افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85236117/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی