رئیس جمهور: مردم ایران فریب شعار آزادی را نمی‌خورند


رباط کریم – ایرنا – رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ایران فریب شعار آزادی را نمی‌خورند و آزادی خود را در انقلاب بهمن ۵۷ پیدا کردند، اظهار داشت: ملت ایران اجازه تهدید علیه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی از سوی دشمن را نمی‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964770/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی