رئیس جمهور: مساله‌محوری و اولویت‌های کشور دو ویژگی اصلی لایحه برنامه هفتم است


تهران – ایرنا – رئیس جمهور توجه به ظرفیت و چالش های کشور را دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نیست؛ در این برنامه مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143579/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی