رئیس جمهور: مقدمات احداث راه‌آهن در خراسان جنوبی فراهم شده است


بیرجند – ایرنا – رئیس جمهور گفت: مقدمات احداث راه‌آهن در خراسان جنوبی فراهم شده است و تلاش می‌کنیم کار زودتر از موعد به نتیجه برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971842/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی