رئیس جمهور: مهار تورم از طریق رشد تولید دنبال می‌شود


بیرجند – ایرنا – رئیس جمهور گفت: مهار تورم را از طریق رشد تولید و نه ایجاد رکود، دنبال می‌کنیم و تمام همت دولت این است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222005/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی