رئیس جمهور کامپالا را به مقصد هراره ترک کرد


تهران- ایرنا- رئیس جمهور پس از پایان سفر به اوگاندا، با بدرقه وزیر امور خارجه این کشور «کامپالا» را به مقصد «هراره» پایتخت زیمبابوه ترک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168570/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی