رئیس دولت امارات و دبیرکل اوپک عید فطر را رئیسی تبریک گفتند


تهران- ایرنا- رئیس دولت امارات متحده عربی و دبیرکل اوپک در پیام‌های جداگانه‌ای عید سعید فطر را به رئیس جمهور، دولت و مردم ایران تبریک گفتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85450983/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی