رئیس دیوان محاسبات: شرکت‌های شبه دولتی از نظارت مستثنی نیستند


تهران – ایرنا – رئیس کل دیوان محاسبات کشور با هشدار به شرکت‌های شبه دولتی که به نظارت تمکین نمی‌کنند گفت: اگر این مجموعه‌ها در این خیال خام به سر می‌برند که از نظارت دیوان محاسبات معافیت دارند سخت در اشتباه هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85219296/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی