رئیس ستاد امنیت انتخابات رأی خود را به صندوق انداخت


تهران- ایرنا- رئیس ستاد امنیت انتخابات و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، رأی خود را به صندوق انداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85403183/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی