رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان با رهبر انقلاب دیدار کرد


تهران- ایرنا- رئیس شورای مصلحت خلق ترکمنستان و هیات همراه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گفت‌وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128237/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی