رئیس مجلس ویتنام: فاصله جغرافیایی مانع همکاری تهران – هانوی نیست


تهران- ایرن – رییس مجلس ویتنام با بیان اینکه فاصله جغرافیایی مانع از همکاری تهران و هانوی نشده است، خواستار توسعه روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194342/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی