رئیس کمیته بین‌الملل دومای روسیه: ساخت راه‌آهن رشت – آستارا شتاب گیرد


مسکو- ایرنا- لیونید اسلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه در دیدار کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو بر توسعه مناسبات دوجانبه در همه عرصه ها از جمله شتاب بخشی به کریدور شمال – جنوب و ساخت راه آهن رشت – آستارا تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182103/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی