رابرت مالی: آماده‌ایم در مسیر دیپلماتیک با ایران حرکت کنیم


نیویورک – ایرنا- رابرت مالی (راب مالی) نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با اعلام اینکه” ترجیح ما” در قبال برنامه هسته ای ایران “گزینه دیپلماتیک است”، گفت: ما امیدواریم که بتوانیم این موضوع را از طریق راههای دیپلماتیک حل کنیم و  آماده هستیم در این مسیر حرکت کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127309/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی