رابرت مالی ادعاهای ضد ایرانی خود را تکرار کرد؛ از ناآرامی‌ها تا هسته‌ای


نیویورک – ایرنا- رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بار دیگر با حمایت از ناآرامی ها در ایران، ادعاهای ضد ایرانی خود را از ناآرامی ها تا برنامه هسته ای ایران تکرار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958114/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی