رابطه نزدیک ایران با روسیه و چین فشار تحمیلی آمریکا بر کشورمان را کاهش داده است


تهران-ایرنا- کارشناس مسائل بین الملل گفت: ایران «مسیرهای دور زدن از تحریم» را پیدا کرده است، همکاری‌های گسترده‌ای در سطح منطقه ای و بین المللی دارد، روابط همسایگی ایران با کشورهای همسایه بر قرار شده و «فضای منطقه‌ای برای ایران یک فضای تنفسی» ایجاد می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110175/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی