راهبرد اعتمادملی در انتخابات: نامزدهای اصلاح‌طلب درخواست کتبی دهند،حمایت می‌کنیم


تهران- ایرنا- سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: هر استان یا شهرستانی که نیروی اصلاح‌طلب یا متمایل به اصلاح‌طلبان در آنجا وجود داشته باشد و تقاضای کتبی بدهند، حمایت می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85438964/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی