راهپیمایی اربعین جاذبه و اشتیاق به اسلام را در دل ملت‌ها افزایش داده است


تهران- ایرنا- معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: اگر غربی‌ها و گروههایی مانند داعش با اقدامات ضدانسانی خود بدنبال ایجاد انزجار از اسلام هستند، راهپیمایی اربعین در دل ملت‌ها، جاذبه و اشتیاق به اسلام را افزایش داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123880/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی