راهکار مقابله با تروریسم اقتصادی، تولید است/بروکراسی اداری مانع مشارکت مردم


تهران- ایرنا- عضو شورای مرکزی جمعیت یاران انقلاب اسلامی جهش تولید با مشارکت مردم را ضرورتی انکارناپذیری خواند که مسئولان باید آن را باور کنند و مجلس هم وظیفه خطیر خود را انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85437682/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی