راه آهن شلمچه-بصره قدرت ارتباط عراق با همسایگان را افزایش می‌دهد


تهران- ایرنا- نخست وزیر عراق با تاکید بر اهمیت راه آهن شلمچه-بصره در زمینه اقتصاد و امنیت زائران، گفت: این پروژه سبب افزایش قدرت عراق برای ارتباط با کشورهای همسایه خواهد شد و در راستای استقبال از مسافرین و زائران از ایران و آسیای میانه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218059/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B4%D9%84%D9%85%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی