رایزنی تلفنی بورل با امیرعبداللهیان

به گزارش ایرنا، جوزپ بورل نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و حسین امیرعبداللهیان دوشنبه شب در تماس تلفنی در خصوص مذاکره برای لغو تحریم‌ها و همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943188/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی