رایزنی سفیر ایران با رئیس سازمان دیانت ترکیه 


تهران- ایرنا- سفیر ایران و رئیس سازمان دیانت ترکیه درباره مسایل جهان اسلام و گسترش همکاریهای دینی دو کشور گفتگو کردند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85227174/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی