رایزنی معاونان وزارت خارجه روسیه، ایران، سوریه و ترکیه در آستانه


تهران- ایرنا- رایزنی چهار جانبه معاونان وزرای امور خارجه روسیه، ایران، سوریه و ترکیه در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146565/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی