رایزنی معاون وزیر خارجه در مسکو برای توقف جنایات اسرائیل 


مسکو- ایرنا- «علی باقری» معاون سیاسی وزیر امور خارجه پنجشنبه با «میخائیل باگدانف» نماینده ویژه رئیس جمهور در امورخاورمیانه و آفریقا و معاون وزیر خارجه روسیه دیدار و درباره توقف جنایات رژیم صهیونسیتی در غزه گفتگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85271912/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی