رایزنی وزرای خارجه ایران و پاکستان درباره هتک حرمت قرآن کریم


تهران- ایرنا- وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد: به منظور مبارزه با توهین به ساحت مقدس قرآن کریم لازم است کشورهای اسلامی جرم‌انگاری و وضع قوانینی در این خصوص را در دستور کار قرار دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177658/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%AA%DA%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی